تولید تیزر و فیلم

استودیـوی نمایه نوین به پشتوانۀ نخبگان هنــری خود در زمینه هـــای نویسندگی خلاق، کارگـردانی، تدوین، موسیقــی و صدا و …. و با کمک امکانات و تجهیزات فنی پیشرفته، امکان ارائۀ انواع محصولات تصویـری با کیفیت مناسب و قابل رقابت با نمونه های خارجــی را دارد.

برخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از :

تصویر‌بـرداری با تجهیزات حرفــه‌ای
خدمات تدویـن فیلم
ساخت کلیـپ تصویـری
تولید انواع تیـزرهای تبلیغاتـی
فیلم سـازی (کوتـاه، بلند، داستانـی، سریال، سینمایـی و مستند)
پویا نمایـی ( انیمیشن‌سـازی ) از ایده تا اجرا
دوبله و صداگـذاری فیلـم
تولید فیلم هـای صنعتـی
جلوه هـای ویژه و انیمیشـن
ساخت موسیقـی