طراحی و برنامه ریزی کمپین

کمپین تبلیغاتی، برنامه تبلیغاتی است که بر اساس شناخت دقیق محصول و بازار، رفتار مصرف کننده، روان شناسی مخاطب و در قالب برنامه ای دقیق و زمانبدی شده طراحی و اجرا گردد.
برخـی از فعالیت ها :

تعیین اهداف بازاریابی و تبلیغات
تعیین استراتژی های برندینگ
ارتقاء یا اصلاح جایگاه برند و محصول
ارزیابی و سنجش قدرت برند
تحلیل پیام های ارتباطی رقبا
برنامه ریزی و تبیین استراتژی رسانه
تعیین و نظارت بر اجرای محتوای کمپین
(شعار، سناریو، طرح گرافیکی، رخدادهای ارتباطی و …)

تجربه ثابت نموده است که تبلیغات پراکنده، بدون برنامه و فاقد چشم اندازهای استراتژیک، به نتیجه مطلوب نمی رسد. لذا در نمایه نوین سعی بر آن است تا با در نظر گرفتن اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مشتری و بررسی پیام های تجاری و استخراج ایده اصلی تبلیغاتی، کمپین یکپارچه ای ارائه دهد. همچنین در این واحد با بررسی رسانه های مختلف و اثربخشی آنها پیشنهادات ویژه ای در قالب برنامه مدون تبلیغاتی به مشتریان ارائه می شود تا ضمن ایجاد هم افزایی، پیام ارتباطی مورد نظر به بازار هدف گسترده تری انتقال داده شود.